روغن موتور مناسب آزرا 2400سي سي مدل 2014

آزارا مدل 2014 هيونداي حجم موتور 2400 سي سي لطفا روغن موتور مناسب و مقدار روغن و فيلتر مناسب و مسافت قابل استفاده ذكر شود

0916***9303

جواب مدير سايت:

 

روغن موتور با مشخصات SAE 5W-30 و سطح كيفيت API SN با ظرفيت 4.6 ليتر براي هيونداي آزرا با حجم موتور 2400 سي سي مدل 2014 توصيه شده است.