حجم روغن موتوروروغن دنده هيونداي آزرا 3300 سي سي

باسلام

لطفا نام و ميزان ليتر روغن روغن موتور و روغن دنده جهت هيونداي آزرا با حجم موتور 3300 سي سي را خواستارم

0913***7243

حواب مدير سايت:

ظرفيت روغن موتور هيونداي آزرا با حجم موتور 3300 سي سي برابر 5.6 ليتر و مشخصه ويسكوزيته روغن موتور آن SAE 5W-30 و سطح كيفيت آن منطبق با استاندارد API  آمريكا سطح كيفي SN  و SM  ميباشد

حجم روغن دنده هيونداي آزرا 8.6 ليتر و سطح كيفي آن DEXRON VI ميباشد.