مدياموتورز MG

 

روغن موتور مناسب MG 550

 SN 5W40 

ظرفیت روغن موتور 4.9 لیتر

 

روغن موتور مناسب MG 350

SN 5W-30 تمام سینتتیک

موتور1500 سی سی 4.5  لیتر 

روغن موتور مناسب MG3
 
روغن موتور مناسب MG6

درجه ویسکوزیته 5W40 

سطح کیفیت API SN

حجم روغن موتور 4.9 لیتر 


روغن موتور مناسب MG GS