سانگ یونگ (ssangyong)

 

Chairman W     روغن موتور سانگ یونگ چیرمن دبلیو

 

Rexton W روغن موتور سانگ یونک رکستون دبلیو

 

 Kyron روغن موتور سانگ یونگ کایرون

 SN 5W30  برای مناطق سرد و معتدل

SN 5W40 برای مناطق گرم تر

korando روغن موتور سانگ یونگ کوراندو

 

SN 5W30  برای مناطق سرد و معتدل

SN 5W40 برای مناطق گرم تر

 روغن موتور 4.5 لیتر برای موتور 2000 سی سی 

روغن موتور سانگ یونگ اکتیون

 
 

روغن موتور سانگ یانگ نیو اکتیون

 تمام سینتتیکSN 5W30

برابر 7.5 لیتر با تعویض فیلتر

روغن موتور سانگ یانگ موسو

 

Rexton روغن موتور سانگ یونگ رکستون

روغن موتور سانگ یونگ توریسمو

SN 5W30  برای مناطق سرد و معتدل

SN 5W40 برای مناطق گرم تر

روغن موتور سانگ یونگ تیولی

SN 5W30برای مناطق سرد و معتدل

 SN 5W40 برای مناطق گرم تر

ظرفیت روغن موتور 4 لیتر

 روغن موتور سانگ یونگ اکتیون اسپرت   
 SN 5W30  برای مناطق سرد و معتدل

SN 5W40 برای مناطق گرم تر

 ظرفیت روغن موتور 8.5 لیتر موتور 2000 سی سی

روغن موتور سانگ یونگ XLV ایکس ال وی
 
روغن موتور سانگ یونگ رودیوس