مزدا (Mazda)

 

روغن موتور مزدا 2         

 موتور 1500 سی سی4.2 لیتر

SN 5W30 تمام سینتتیک

روغن موتور مزدا3

لینک مشاهده و خرید سطح کیفیت و حجم روغن های مناسب مزدا 3 قدیم وارداتی 2003تا 2009 و مونتاژ بهمن خودرو

روغن موتور مزدا 5

موتور 2500 سی سی5 لیتر

SN 5W30 تمام سینتتیک

روغن موتور مزدا 6

موتور 2500 سی سی4.5 لیتر 

SN 5W30 تمام سینتتیک

CX-5

 

CX-9

 

MX-5 Miata

 
روغن موتور مزدا 3 نيو

لینک مشاهده و خرید سطح کیفیت و حجم روغنها و فیلترهای اصلی مزدا3 نیو