مزدا (Mazda)

 

روغن موتور مزدا 2 

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای مزدا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM  

     

 موتور 1500 سی سی4.2 لیتر

SN 5W30 تمام سینتتیک

روغن موتور مزدا3

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای مزدا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

لینک مشاهده و خرید سطح کیفیت و حجم روغن های مناسب مزدا 3 قدیم وارداتی 2003تا 2009 و مونتاژ بهمن خودرو

روغن موتور مزدا 5

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای مزدا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

موتور 2500 سی سی5 لیتر

SN 5W30 تمام سینتتیک

روغن موتور مزدا 6

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای مزدا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

موتور 2500 سی سی4.5 لیتر 

SN 5W30 تمام سینتتیک

CX-5

 

CX-9

 

MX-5 Miata

 

روغن موتور مزدا 3 نيو

لینک مشاهده و خرید روغنها، فیلترهای اورجینال خودروهای مزدا

 (روی لینک ذیل کلیک کنید) 

MYCARLUBS.COM

لینک مشاهده و خرید سطح کیفیت و حجم روغنها و فیلترهای اصلی مزدا3 نیو