کیا (Kia)

 

روغن موتور مناسب کیا سورنتو

موتور 2000 سی سی SN 5W-30 , 4.8 lit

موتور 2400 سی سی SN 5W-30 , 4.8 lit 

موتور 3300 سی سی SN 5W-30,  5.7 lit  

روغن موتور مناسب کیا اسپورتیج

SN 5W-30, SN 5W-40

SN 10W-30, SN 20W-50

روغن موتور کیا سول kia soul

موتور 2000 سی سی SN 5W-30 , 4 lit 

موتور 1600 سی سی SN 5W-30 , 3.3 lit

Sedona   روغن موتور کیا سدونا      

SN 5W30 Fully synthetic

SN 5W40 Fully synthetic

      KIA FORTEروغن موتور کیا فورته

5W-30 SN

برای مدل 2400سی سی 4.3 لیتر

برای مدل 2000 سی سی 3.9 لیتر

Forte 5 Door

 روغن موتور مناسب كيا فورته 5درب

 5w-30 SN

 5W-40 SN

Forte Koup

 
روغن موتور کیا ریو 5 KIA RIO 5

 

 

SN 5W30 تمام سنتتیک دماهای سردتر از 30- درجه

SN 10W30 تمام سنتتیک   دماهای تا 20- درجه

حجم روغن موتور 3.6 لیتر

روغن موتور کیا ریوهاچ بک 5  Rio 5 Door

SN 5W30 تمام سنتتیک  دماهای سردتر از 30- درجه

SN 10W30 تمام سنتتیک  دماهای تا 20- درجه

حجم روغن موتور 3.6 لیتر

روغن موتور مناسب کیا اپتیما  kia Optima

SN 5W-30, 4.5 lit, engine 2700 cc

SN 5W30, 4.6 lit, engine 2400 cc

SN 5W30, 4.6 lit, engine 2000 cc

 روغن موتور کیا اپتیما هیبرید     Optima Hybrid

 

SN 5W20, 5W30 Fully synthetic

حجم روغن موتور 4.8 لیتربرای موتور 2400 سی سی

موتور 2000 سی سی 4.1 لیتر 

 Kia Opirus   روغن موتور کیا اپیروس

 

Engine Oil API SM & API SN

5W-30 Fully-synthetic

5W-40  Fully-synthetic

روغن موتور کیا موهاویkia mohave

SN, 5W-30, 5.5 lit, engine 3800 cc

SN, 5W-30, 6.7 lit, engine 4600 cc

SM, 5W-40, 7.4 lit , dissel engine

روغن موتور کیا کارنیوال   

SN 5W30 Fully synthetic

SN 5W40 Fully synthetic

 روغن موتور کیا پیکانتو   

API SN & SAE 5W-30 & 3.6 lit تمام سینتتیک

ضدیخ/ضدجوش 5.1 لیتر قرمز رنگ آلی

مایع ترمز DOT-4 با ظرفیت .7-.8 li

روغن موتور كيا سراتو   
 موتور 2000 سی سی 4.2 لیتر SN 5W-30

موتور 1600 سی سی3.9 لیترSN 5W-40

 روغن موتور کیا کادنزاkia Cadenza  

روغن موتور SN 5W30 با ظرفیت 5.7 لیتر برای مناطق سرد و معتدل 

روغن موتور SN 5W40 با ظرفیت 5.7 لیتر برای مناطق گرم و تابستان

روغن موتور مناسب ریو RIO

API SL & SAE 10W-40 & 3.4 lit

API SM & SAE 10W-40 & 3.4 lit

 روغن موتور كيا كارنز