هیوندای (Hyundai)

 

روغن موتور هیوندای اکسنت 

 روغن موتور 5W-30 SN با حجم 3.5 لیتر برای مدل 1400 سی سی

 روغن موتور 5W-30 SN با حجم 3.6 لیتر برای مدل 1600 سی سی

روغن موتور هیوندای ولاستر

روغن موتور SN 5W30تمام سينتتيك

موتور GDI برابر 3.6ليتر

موتور T-GDI برابر 4.5ليتر 

روغن موتور مناسب آزرا AZERA

 

 API SN 5W-30برای مدلهای بعد  از 2010 

API SM 5W-40 برای مدلهای قبل از 2010

روغن موتور هیوندای النترا

  موتور 2000 سی سی با حجم 4 لیتر, SN 5W-30

موتور 2000 سی سی با حجم 4 لیترSN 5W-40و

روغن موتور هیوندای کوپه hyundai coupe

برای مناطق معتدل و سرد 5W30 و 5W40

برای مناطق خیلی گرم  ویسکوزیته 20W50

موتور 1600 سی سی برابر 3.3 لیتر

موتور 2000 سی سی برابر 4 لیتر

موتور 2700 سی سی برابر 4.5لیتر

روغن موتور هيونداي جنسيس

SN 5W-30,  5.2  lit, engine 3800 cc

SN 5W-30, 6.5  lit, engine 4600 cc 

روغن موتورهیوندای جنسسGenesis کوپه  Genesis Coupe 

SN 5W-30 , 5.7 lit

SN 10W-30 , 5.7 lit

روغن موتور هیوندای سوناتا Sonata

 

SN 5W-30,, 4.1 lit, engine 2000 cc

SN 5W-30,, 4.7 lit, engine 2400 cc 

SN 5W-30, 5.7 lit, engine 3300 cc

روغن موتور مناسب سوناتا هیبرید

 

روغن موتور هیوندای سانتافه 

SN 5W-30,5W-40, 4.6 lit, engine 2400 cc

SN 5W-30,5W-40, 5.7 lit, engine 3300 cc 

SN 5W-30,5W-40, 5.2lit, engine 3500 cc

SM 5W-40,5W-30, 4.5 lit, engine 2700 cc

روغن موتور هیوندای توسان

 SN 5W-30,5W-40, 4.5 lit, engine 1600 cc 

SN 5W-30, 5W-40 , 4 lit , engine 2000 cc

روغن موتور هیوندای وراکروزIX55

 

 

SN 5W-30 & 5W-40, 7.2 lit, engine 3000 CC دیزل

SN 5W-30 & 5W-40, 5.2 lit, engine 3800 CC بنزینی

روغن موتور هیوندای ورنا

 20W-50  برای هوای معمولی

10W-40 SNبرای هوای معتدل

5W-30 SN برای هوای خیلی سرد

 روغن موتور هيونداي I30   

SN 5W-30, 1800 CC, 4 lit

SN 5W-30, 1600 CC, 3.3 lit 

SN 5W-30, 2000 CC, 5.9 lit

 روغن موتور مناسب هیوندای I20
  

SN 5W-30 ,, SN 5W-40

موتور 1400 سی سی 6.3 لیتر 

 روغن موتور مناسب هیوندای I40

,,,SN 5W-30 , SN 5W-40

موتور 1600 سی سی 3.3 لیتر

موتور 2000 سی سی 4 لیتر

روغن موتور کامیونت هیوندای HD78

روغن موتور با حجم 9.3 لیتر

با مشخصه CF-4 , SAE 15W-40

 کامیونت هیوندای HD65

روغن موتور با حجم 9.3 لیتر

با مشخصه CF-4 , SAE 15W-40

کامیونت هیوندای H350
 
 روغن موتور مناسب هیوندای ون H1