کرمان موتور

 

 

 روغن موتور لیفان X60

 

10W-40 SM و SL

3.8 لیتر با تعویض فیلتر

 

 روغن موتور لیفان520

 

20W-50 SM

20W-50 SL 

3.8 لیتر

 

 روغن موتور مناسب لیفان 620

10W-40 SM

10W-40 SL

3.8 لیتر  

 

روغن موتور جک توجوی S3

 

زمستان 10w40 و تابستان20w50

موتور 1300 سی سی برابر 3 لیتر

موتور 1500 سی سی برابر 4 لیتر

 

 روغن موتور JAC J5JAC J5 1800 CC

 روغن موتور, 10W40 API SN نیمه سنتتیک

روغن موتور API SM, 10W40 نیمه سنتتیک

ظرفیت روغن موتور 4 لیتر

 

روغن موتور JAC J5 JAC J5 1500 CC

 روغن موتور, 10W40 API SN نیمه سنتتیک

روغن موتور API SM, 10W40 نیمه سنتتیک

ظرفیت روغن موتور 4 لیتر

 روغن موتور مناسب جک S5

روغن موتور SN 5W30, 5.5lit,     6mt models

,    5W-30 SN  4.5 lit  برای مدل 5mt

روغن موتور 10w-40 SN هم مناسب میباشد

 

روغن موتور لیفان X50

 10W-40 SN  3.8 lit

5W-30 SN 3.8 lit

 

 روغن موتور مناسب لیفان 820

 

 SN 5W40 برای مناطق سرد و معتدل

SN 10W40 برای مناطق و هوای گرم

 حجم روغن موتور 4 لیتر