مدیران خودرو

 

حجم روغن موتور mvm110

20W-50 SL  2.9 Lit for 800 cc 

20w-50 SL 3.6 lit for 1100 cc

روغن موتور مناسب MVM 315

SAE 10W40/5W40

API SN  

ظرفیت روغن موتور 3.9 لیتر

 روغن موتور مناسب MVM 530

درجه ویسکوزیتهSAE 5W40

سطح کیفیت API SN

ظرفیت 5 لیتر 

روغن موتور مناسب mvm x33

SAE 5W40, API SN

 روغن موتور 5 لیتر با تعویض فیلتر

    روغن موتور مناسب MVM 550

درجه ویسکوزیتهSAE 5W40

سطح کیفیت API SN

ظرفیت 5 لیتر 

    روغن موتور مناسب چری تیگو5

SAE 5W40, 10W40,,5W30

API SN , SM
حجم روغن موتور 4.3  لیتر

   روغن موتور چری x22

API SN , SM

SAE 5W40, 5W30, 10W40
حجم روغن موتور 4.3  لیتر

 روغن موتور چری آریزو5