روغن موتور لکسوس ای اس

 

 

روغن موتور توصیه شده برای لکسوس ES مدل 2015 با مشخصات ذیل به شرح ذیل میباشد

موتور 3500 سی سی بنزینی: روغن موتور 5W30 با ظرفیت 6.1 لیتر

موتور 2500 سی سی هیبرید : روغن موتور 0W20 هیبرید با ظرفیت 4.4 لیتر با تعویض فیلتر